Troms og Finnmark 

Region Troms og Finnmark

Rakel Amy Haugdal

Regionsleder

Post

Økonomiansvarlig

Post

Sekretær

Post

Markedsansvarlig

Post

Arrangementansvarlig